> CBR onderzoek rijgeschiktheid

Criteria onderzoek naar de rijgeschiktheid

Geplaatst op: 09 juni 2015

Voor het kunnen opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid gelden de volgende criteria voor het CBR:

• Normaal bestuurders (> 5 jaar rijbewijs): bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
• Beginnend bestuurders (< 5 jaar rijbewijs): bij een ademalcoholgehalte van meer dan 570 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,3 ‰
• Wanneer u binnen een periode van 5 jaar 3x bent aangehouden wegens rijden onder invloed

• Indien u niet in aanmerking komt voor een (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, omdat
o u de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;
o u zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
o u naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt;
o het bij de politie bekend is dat u regelmatig drogerende stoffen gebruikt.
• Wanneer blijkt van feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, anders dan die vermeld onder A, onderdeel III, Rijgedrag, of onder B, onderdeel III, Drogerende stoffen ‘Alcohol’,

Lees meer ›


Waarom informatiebrochure

Geplaatst op: 03 november 2013

De informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” hebben wij opgesteld omdat wij merkten dat veel van onze clienten volkomen ten onrechte als alcoholmisbruiker werden aangemerkt. Wij zijn er niet op tegen dat werkelijke alcoholmisbruikers uit het verkeer worden geweerd door hun rijbewijs af te maken, maar het is niet terecht wanneer het rijbewijs op onjuiste gronden ongeldig wordt verklaard omdat iemand de vragen van de psychiater wellicht iets “verkeerd” heeft beantwoord omdat hij de strekking van de vragen niet begrijpt.

Lees meer ›


Alcoholtest CBR

Geplaatst op: 25 oktober 2013

U kunt na een alcoholtest worden verplicht om mee te werken aan het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dat kan onder andere bij een ademalcoholgehalte vanaf 785 μg/l uitgeademde lucht. Ook het onderzoek van het CBR wordt in de volksmond vaak een alcoholtest genoemd.

Lees meer ›


Psychologisch onderzoek CBR

Geplaatst op: 25 oktober 2013

De term psychologisch onderzoek is niet juist wanneer wordt gedoeld op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Een psychologisch onderzoek is het niet. Het gaat om een psychiatrisch onderzoek dat ook verricht dient te worden door een psychiater.

Lees meer ›


Inhoud CBR onderzoek rijgeschiktheid

Geplaatst op: 20 oktober 2013

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen.

  1. Bloedonderzoek
  2. Lichamelijk onderzoek
  3. Psychiatrisch onderzoek
  4. Vraaggesprek

Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Lees meer ›


CBR bloedonderzoek

Geplaatst op: 03 oktober 2013

Het CBR bloedonderzoek houdt in dat u kort voor het onderzoek bij de psychiater bloed moet afgeven. Het CBR bloedonderzoek dient plaats te vinden in een door het CBR aangewezen ziekenhuis bij u in de buurt. Soms komt het voor dat het bloedonderzoek gelijktijdig plaatsvindt met het onderzoek bij de psychiater. Een arts zal dan bloed bij u afnemen ten behoeve van het CBR onderzoek.

N.B. Het CBR bloedonderzoek is een ander onderzoek dan het bloedonderzoek dat de politie kan laten verrichten bij een verdenking van het rijden onder invloed van alcohol!

Lees meer ›


CBR onderzoek alcohol

Geplaatst op: 26 augustus 2013

Het CBR legt het onderzoek naar de rijgeschiktheid o.a. op in verband met rijden onder invloed van alcohol. Men noemt het vaak ook het CBR alcoholonderzoek, maar de term alcoholonderzoek is niet geheel juist. Het gaat om een CBR psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid waarbij beoordeeld moet worden of bij de betrokkene sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid waardoor die persoon ongeschikt zou zijn om motorrijtuigen te besturen (in beginsel voor een jaar).

N.B. Het CBR onderzoek alcohol is een ander onderzoek dan het alcoholonderzoek dat door de politie wordt uitgevoerd om vast te stellen of u onder invloed van alcohol hebt gereden.

Lees meer ›


CBR onderzoek drugs

Geplaatst op: 26 augustus 2013

Het CBR legt het onderzoek naar de rijgeschiktheid o.a. op in verband met rijden onder invloed van drugs. Men noemt het vaak ook het CBR drugsonderzoek, maar de term alcoholonderzoek is niet geheel juist. Het gaat om een CBR psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid waarbij beoordeeld moet worden of bij de betrokkene sprake is van drugsmisbruik of drugsafhankelijkheid waardoor die persoon ongeschikt zou zijn om motorrijtuigen te besturen (in beginsel voor een jaar).

Lees meer ›


Uzelf goed voorbereiden op het onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure