CBR bloedonderzoek

Het CBR bloedonderzoek houdt in dat u kort voor het onderzoek bij de psychiater bloed moet afgeven. Het CBR bloedonderzoek dient plaats te vinden in een door het CBR aangewezen ziekenhuis bij u in de buurt. Soms komt het voor dat het bloedonderzoek gelijktijdig plaatsvindt met het onderzoek bij de psychiater. Een arts zal dan bloed bij u afnemen ten behoeve van het CBR onderzoek.

N.B. Het CBR bloedonderzoek is een ander onderzoek dan het bloedonderzoek dat de politie kan laten verrichten bij een verdenking van het rijden onder invloed van alcohol!

Aanvraagformulier bloedonderzoek

Wanneer het bloedonderzoek niet bij de psychiater plaatsvindt, moet u bij een door het CBR aangewezen ziekenhuis of laboratorium uw bloed laten afnemen. U ontvangt dan een brief van het CBR met als bijlage het aanvraagformulier voor bloedafname. U moet die brief meenemen naar het laboratorium of het ziekenhuis bij de bloedafname.

Testen CBR bloedonderzoek

Door het CBR worden 4 testen bij het bloedonderzoek gebruikt voor het vaststellen van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid :
1 ASAT/ALAT
2 GAMMA-GT (GGT)
3 %CDT
4 MCV (mean corpusculair volume)

Iedere waarde weer kan iets zeggen over het alcoholgebruik van een persoon, zeker wanneer meerdere waarden verhoogd zijn.

Verhoogde bloedwaarden

Wanneer een van de waarden is verhoogd, kan dit duiden op alcoholmisbruik. Wanneer er sprake is van een verhoging, is dat meestal het %CDT. De CDT-marker (koolhydraat deficiënt transferrine) meet de door alcoholgebruik ontstane afwijking in de samenstelling van een eiwit(tranferrine). De CDT-marker kan stijgen na twee weken alcoholgebruik van 6 glazen per dag. In onze informatiebrochure leest u tips om ervoor te zorgen dat u bij u geen verhoogde bloedwaarden worden geconstateerd.

CBR Onderzoek

Het CBR bloedonderzoek vormt echter maar een klein onderdeel van het algehele CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Van onze clienten slaagt het merendeel wel voor het bloedonderzoek. Daar zit het probleem niet zo. Het venijn van het CBR onderzoek zit met name bij het vraaggesprek met de psychiater. Tijdens dat vraaggesprek zult u vele strikvragen krijgen die bij onjuiste beantwoording al snel tot de diagnose alcoholmisbruik zullen leiden. Zo kan het gebeuren dat bij u geen verhoogde bloedwaarden worden geconstateerd, en dat het CBR bloedonderzoek geen aanwijzing voor alcoholmisbruik oplevert, maar dat u vervolgens toch het rijbewijs kwijt raakt, omdat u de “verkeerde” antwoorden hebt gegeven tijdens het vraaggesprek. U kunt dit echter voorkomen. U kunt uzelf voorbereiden op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het is belangrijk om te weten waarop precies wordt gelet, en welke vragen er worden gesteld, alsook met welke bedoeling die vragen worden gesteld, zodat voorkomen kan worden dat u uw rijbewijs kwijt raakt, terwijl u in werkelijkheid geen alcoholist bent.

Informatiebrochure downloaden

U kunt onze informatiebrochure downloaden via de onderstaande link. Wacht daar niet mee tot daags voor het CBR onderzoek bij de psychiater, maar wees er op tijd bij, zodat u in alle rust de zeer uitgebreide informatiebrochure (>100 pagina’s) kunt doorlezen. Bij vragen kunt u bovendien altijd gebruik maken van een telefonisch consult met een advocaat voor eventueel nader advies (inbegrepen na downloaden informatiebrochure).

Informatiebrochure CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid>

Laat uw bloed testen

Wilt u voor het CBR onderzoek zekerheid dat uw bloed geen verhoogde waarden bevatten die kunnen wijzen op alcoholmisbruik, dan kunt u vooraf een bloedonderzoek laten verrichten via Check-U Test je gezondheid. Via de website van Check-U kunt u een alcoholtest aanvragen. Check-U werkt met verschillende afnamelocaties in heel Nederland, zodat u altijd ergens bij u in de buurt bloed kunt afgeven. U dient eerst het aanvraagformulier op de website in te vullen. De uitslag van de vier van de bloedwaarden zijn al na 24 uur op de beveiligde website van Check-U terug te lezen. Het onderzoek naar het %CDT vergt zo’n 4 tot 7 dagen, zodat u daarvan de uitslag pas later krijgt. Houdt daar rekening mee!

 

Uzelf goed voorbereiden op het onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure