CBR onderzoek alcohol

Het CBR legt het onderzoek naar de rijgeschiktheid o.a. op in verband met rijden onder invloed van alcohol. Men noemt het vaak ook het CBR alcoholonderzoek, maar de term alcoholonderzoek is niet geheel juist. Het gaat om een CBR psychiatrisch onderzoek naar de rijgeschiktheid waarbij beoordeeld moet worden of bij de betrokkene sprake is van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid waardoor die persoon ongeschikt zou zijn om motorrijtuigen te besturen (in beginsel voor een jaar).

N.B. Het CBR onderzoek alcohol is een ander onderzoek dan het alcoholonderzoek dat door de politie wordt uitgevoerd om vast te stellen of u onder invloed van alcohol hebt gereden.

Criteria CBR onderzoek alcohol

In de meeste gevallen wordt het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd wegens een geconstateerd ademalcoholgehalte van meer dan meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰.
Naast het geconstateerde alcoholgehalte in het bloed of het ademalcoholgehalte zijn er nog andere criteria voor het CBR om een ondezoek naar de rijgeschiktheid op te leggen:

 • Indien u in de afgelopen vijf jaar al eerder een onderzoek naar de geschiktheid opgelegd hebt gekregen wegens rijden onder invloed van alcohol
 • Indien aan u eerder een EMA is opgelegd
 • Indien u in vijf jaar 3x bent aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol
 • Indien u bij de politie bekend staat als regelmatig gebruiker van drogerende stoffen

Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze criteria is voldaan. Is dat niet het geval, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat die namens u bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR waarbij het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd. Dit geldt ook voor wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt of wanneer er fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek.

CBR onderzoek alcohol

Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid ivm alcohol wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een psychiatrisch onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid ivm alcoholgebruik omvat vier onderdelen:

 1. Bloedonderzoek
 2. Lichamelijk onderzoek
 3. Psychiatrisch onderzoek
 4. Vraaggesprek

Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Zie ook: voorbereiden CBR onderzoek rijgeschiktheid


Bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek wordt gekeken naar verhoogde waarden die duiden op overmatig alcoholgebruik. Het gaat om de volgende bloedwaarden:

 1. ASAT/ALAT
 2. GAMMA-GT (GGT)
 3. %CDT
 4. MCV (mean corpusculair volume)

Wanneer u de laatste tijd regelmatig alcohol hebt gedronken, kan dit blijken uit het bloedonderzoek. Dit kan leiden tot een ongeldig verklaring van uw rijbewijs. In de informatiebrochure leggen wij per bloedwaarde uit wat deze inhoudt, waarop wordt getest, en wat eventuele andere oorzaken kunnen zijn voor verhoogde bloedwaarden. Ook geven wij advies hoe u er zeker van kunt zijn dat uw bloedwaarden normaal zijn bij het onderzoek.

Lichamelijk onderzoek

Het lichamelijk onderzoek omvat niet meer dan een visuele beoordeling door de keurend psychiater. De psychiater let op lichamelijke aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik, zoals een alcohollucht en trilling van de handen. Voor een overzicht van alle lichamelijke kenmerken die voor een psychiater kunnen wijzen op alcoholmisbruik, dient u de informatiebrochure te lezen.

Psychiatrisch onderzoek

Het psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Richtlijnen psychiatrisch onderzoek bij volwassenen. Het is verplicht dat dit gedeelte door een psychiater wordt uitgevoerd. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt door een assistent gedaan. Tijdens het psychiatrisch zal met name gekeken worden of u er verzorgd uitziet, hoe u vragen beantwoordt, en of u een psychiatrisch verleden hebt.

Vraaggesprek

Het vraaggesprek vormt het laatste onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Hoewel juist dit onderdeel het beste valt voor te bereiden, gaat het in de meeste gevallen op vraaggesprek fout. Dit komt met name door de vele strikvragen en valkuilen die het onderzoek bevat.
Tijdens het vraaggesprek krijgt u veel vragen over uw alcoholgebruik op de dag van aanhouding, uw algemene alcoholgebruik, en uw algeheel functioneren. Via deze vragen probeert beoordeelt men of er sprake is van alcoholtolerantie, onthoudingsverschijnselen, sociaal disfunctioneren, etc.
Al gauw wordt gedacht dat u niet als alcoholmisbruiker kunt worden aangemerkt, omdat u ook van uzelf weet dat u geen alcoholist bent. Dat is helaas een misvatting gebleken voor veel van onze cliënten. Het risico op een onjuiste beantwoording van de vragen is groot. Wees daarom voorzichtig, bereid u goed voor, en download de informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”

Voorbereiden CBR onderzoek rijgeschiktheid

Veel van onze clienten dachten zonder problemen door het onderzoek naar de rijgeschiktheid heen te kunnen komen, ook omdat zij van zichzelf wisten dat zij geen probleem met alcohol hadden. Dit is echter een grote vergissing! In onze praktijk komen met name clienten die echt geen alcoholprobleem hebben, hetgeen ook volgt uit de normale bloedwaarden die uit het onderzoek naar voren kwamen. Toch werd hun rijbewijs ongeldig verklaard. En waarom? Omdat zij “verkeerd” hebben geantwoord op de vele strikvragen die tijdens het onderzoek worden gesteld.

Wat veel mensen niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden op deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medischonderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het laboratoriumonderzoek.

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

De informatiebrochure is opgesteld door mr. J.J. van ‘t Hoff, advocaat bij De Lange c.s. Advocaten. Door de vele ervaring en het grondig onderzoeken en analyseren van het onderzoek naar de rijgeschiktheid, heeft hij een zeer uitgebreide en erg nuttige informatiebrochure kunnen opstellen waarvan het succes in de praktijk is gebleken. Hij weet als geen ander waar het vaak mis gaat tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Maar liefst 90% van zijn cliënten slagen de eerste keer voor het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Beschouw het downloaden van de informatiebrochure dan ook als een goede investering. De kosten voor het downloaden van de informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” bedragen € 65,00 incl. BTW. Met een enkel adviesgesprek bij een advocaat bent u zeker het dubbele kwijt! U bespaart bovendien nog een hoop andere kosten en ergenis.

Nog niet overtuigd?

Bent u nog niet overtuigd van de noodzaak van een gedegen voorbereiding van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid?

Uzelf goed voorbereiden op het onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure