Eigen verklaringsprocedure vs Onderzoek naar de rijgeschiktheid

De hierboven vermelde informatiebrochures zijn speciaal geschreven voor de psychiatrische keuring in het kader van de eigen verklaringsprocedure van het CBR. Deze brochure is enkel bedoeld voor de voorbereiding van de eigen verklaringsprocedure wanneer uw rijbewijs al eerder door het CBR ongeldig is verklaard, maar u dus nu via die eigen verklaringsprocedure terug wilt krijgen.

De informatiebrochures zijn niet geschikt ter voorbereiding op het eerste onderzoek naar de rijgeschiktheid dat door het CBR wordt opgelegd nadat u door de politie bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of drugs. Voor dat onderzoek hebben wij een andere, uitgebreidere informatiebrochure geschreven dat u kunt downloaden via de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl.

> Meer informatie verschil CBR onderzoek rijgeschiktheid en Eigen verklaringsprocedure

Eigen verklaringsprocedure bij medische redenen

Niet alleen vanwege alcohol of drugs kunt u te maken krijgen met de eigen verklaringsprocedure van het CBR, maar ook vanwege medische redenen. Dat kan bijvoorbeeld zijn vanwege psychiatrische problematiek of vanwege visusproblemen. Voor deze gevallen hebben wij helaas geen informatiebrochures. U kunt wel een advies(gesprek) bij ons aanvragen door uw zaak aan te melden via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier.

Waarom informatiebrochure bestellen?

Bent u nog niet overtuigd van de noodzaak van een gedegen voorbereiding van het psychiatrisch onderzoek in het kader van de eigen verklaringsprocedure van het CBR ?

> Lees wat de informatiebrochure precies inhoudt
> Lees welke kosten u kunt besparen
> Lees hoe de informatiebrochure u kan helpen