Criteria onderzoek naar de rijgeschiktheid

Voor het kunnen opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid gelden de volgende criteria voor het CBR:

• Normaal bestuurders (> 5 jaar rijbewijs): bij een ademalcoholgehalte van meer dan 785 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,8 ‰
• Beginnend bestuurders (< 5 jaar rijbewijs): bij een ademalcoholgehalte van meer dan 570 μg/l uitgeademde lucht, oftewel een bloedalcoholgehalte van meer dan 1,3 ‰
• Wanneer u binnen een periode van 5 jaar 3x bent aangehouden wegens rijden onder invloed

• Indien u niet in aanmerking komt voor een (Lichte) Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer, omdat
o u de afgelopen vijf jaar aan het alcoholslotprogramma heeft deelgenomen;
o u zich de afgelopen vijf jaar heeft moeten onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid wegens alcohol;
o u naar het oordeel van een medisch deskundige lijdt aan een ernstige psychiatrische stoornis of dementie, dan wel aan een langdurige lichamelijke stoornis die deelname onmogelijk maakt;
o het bij de politie bekend is dat u regelmatig drogerende stoffen gebruikt.
• Wanneer blijkt van feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, anders dan die vermeld onder A, onderdeel III, Rijgedrag, of onder B, onderdeel III, Drogerende stoffen ‘Alcohol’,

Uzelf goed voorbereiden op het onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure