Wanneer eigen verklaring rijbewijs?

Iedereen die een rijbewijs wilt krijgen, moet ook een eigen verklaring invullen. In die eigen verklaring moeten een aantal vragen beantwoord worden die betrekking hebben op de rijgeschiktheid.

Vragen eigen verklaring

Op de Eigen verklaring vindt u de volgende vragen:

1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen? Abnormale slaperigheid overdag komt voor bij het slaapapneusyndroom, bij narcolepsie, maar ook als bijwerking van sommige geneesmiddelen.
2. Hebt u last van of last gehad van evenwichtsstoornissen of ernstige duizelingen? Ernstige duizeligheid kan optreden bij aandoeningen van het evenwichtsorgaan. Een bekende oorzaak is het syndroom van Menière. Hebt u last van erge duizelingen, ongeacht de oorzaak, vul dan ‘ja’ in.
3. Bent u onder behandeling of onder behandeling geweest voor een psychiatrische stoornis, een hersenziekte –zoals een beroerte– of een ziekte van het zenuwstelsel? Bij deze vraag moet u denken aan:
– hersenziekten zoals een beroerte, TIA, hersenbloeding, vaatafwijkingen in de hersenen, hersentumor, aangeboren hersenletsel of niet-aangeboren hersenletsel;
– aandachtsstoornissen zoals ADD en ADHD;
– stoornissen in de informatieverwerking zoals autisme, PDD-NOS, Asperger;
– neurologische ziekten zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, ALS, spierzwakte of coördinatieproblemen als gevolg van zenuwschade;
– psychiatrische ziekten zoals depressie, schizofrenie, obsessief compulsieve stoornis;
– dementie, zoals de ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, vasculaire dementie.
4. Maakt u misbruik van of hebt u misbruik gemaakt van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest? Er kan sprake zijn van misbruik van deze middelen als u of uw omgeving zich zorgen maakt over uw gebruik ervan. Vul dan de vraag met ‘ja‘ in. En ook als u daar voor behandeld bent of ooit een onderzoek via het CBR hebt ondergaan. U vult hier ook ‘ja’ in als uw rijbewijs vanwege de recidiveregeling volgens de wet ongeldig is geworden. Op http://www.jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw-gebruik kunt u een test doen.
5. Wordt of werd u behandeld voor inwendige ziekten als suikerziekte, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk, nierziekte of longziekte? Of hebt u een hart- of vaatoperatie ondergaan? Vul ook ‘ja’ in als u een pacemaker of ICD heeft.
6. Kunt u een arm, een hand of uw vingers niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een arm of hand mist, vult u hier dan ook ‘ja’ in.
7. Kunt u een been of voet niet of slechts beperkt gebruiken? Denk hierbij aan de gevolgen van reuma, spierziekten of verlamming. Als u een deel van een been of voet mist, vult u hier dan ook ‘ja’ in. Als u hulpmiddelen gebruikt bij het lopen, zoals een stok, rollator of prothese, vult u hier ook ‘ja’ in.
8a. Ziet u minder goed met één of beide ogen, zelfs als u gebruik maakt van een bril of contactlenzen? Als u met één of beide ogen minder goed kunt zien, vul dan ‘ja’ in. Als u met uw bril of contactlenzen goed ziet, dan mag u ‘nee’ invullen.
8b. Wordt of werd u behandeld door een oogarts? Of hebt u een oogoperatie of een laserbehandeling van de ogen ondergaan? Denk hierbij aan oogziekten als staar, glaucoom, een lui oog, maar ook aan een beperking van het gezichtsveld, of onvrijwillige oogbewegingen (nystagmus). Vul ook ‘ja’ in als uw ogen een laserbehandeling kregen, behalve als die behandeling was om geen bril te hoeven dragen en goed is geslaagd.
9. Gebruikt u medicijnen die volgens de bijsluiter de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, antipsychotische middelen of opwekmiddelen? In de bijsluiter van geneesmiddelen kunt u informatie vinden over de invloed op de rijvaardigheid. U kunt uw arts of apotheker om informatie vragen.
10. Hebt u nog andere aandoeningen, ziekten of functiebeperkingen die het besturen van motorrijtuigen moeilijker maken? Hebt u een ziekte, aandoening of functiebeperking die in de vorige vragen nog niet genoemd is, maar waardoor er wel twijfels zijn of u veilig kunt besturen? Vul hier dan ‘ja’ in.

Bron: CBR.nl

Alcohol of drugsproblematiek

In de meeste gevallen hebben onze clienten te maken met de eigen verklaringsprocedure het CBR omdat zij ooit hebben gereden onder invloed van alcohol of drugs. Wanneer hun rijbewijs om die reden door het CBR ongeldig is verklaard kunnen zij na een jaar via de eigen verklaringsprocedure hun rijbewijs opnieuw aanvragen. U moet dan vraag 4 met “ja” beantwoorden. Vervolgens wordt u opgeroepen voor een keuring bij een psychiater die allerlei (strik)vragen gaat stellen over het alcohol- en drugsgebruik.

Het is erg belangrijk dat u zich goed op deze psychiatrische keuring voorbereidt. Wij hebben een speciale informatiebrochure geschreven waarin wij precies uitleggen wat deze psychiatrische keuring inhoudt, wat u te wachten staat, welke vragen er worden gesteld en met name ook met welke bedoeling deze vragen worden gesteld en wat de toetscriteria zijn, zodat de kans aanmerkelijk wordt vergroot dat u zonder problemen door het onderzoek heenkomt.

U kunt de informatiebrochure bestellen via ons bestelformulier. U krijgt de informatiebrochure direct per e-mail toegestuurd.

Medische redenen

Wanneer u op een van de andere vragen “ja” hebt moeten antwoorden, krijgt u ook een medisch onderzoek opgelegd door het CBR. Hiervoor hebben wij echter geen informatiebrochure. Wilt u toch meer weten over de toetsingscriteria, dan kunt u uw zaak bij ons aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. U krijgt dan een persoonlijk adviesgesprek met een advies op maat.

Uzelf goed voorbereiden op het onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure