> CBR keuring

CBR keuring rijbewijs (alcohol/drugs)

Geplaatst op: 01 september 2013

De cbr keuring voor het rijbewijs na rijden onder invloed van alcohol of drugs wordt over het algemeen door clienten beschouwd als een zeer lastige keuring. Door de vele strikvragen tijdens het onderzoek, lopen zelfs niet alcoholisten een zeker risico om hun rijbewijs te verliezen. Het is daarom erg belangijk dat u zich goed voorbereid op de cbr keuring. Het gaat hier in het bijzonder over de cbr keuringen rijbewijs ivm alcohol of drugs, in de volksmond ook wel de cbr alcoholkeuring genoemd.

Wilt u meer weten over de cbr keuring?


 

 

Informatie CBR keuring rijbewijs ivm alcohol

 

Informatie CBR keuring rijbewijs ivm drugs

 

 


CBR keuring alcohol

Geplaatst op: 20 oktober 2013

De CBR keuring alcohol wordt opgelegd na rijden onder invloed van alcohol. Niet in alle gevallen wordt de maatregel terecht opgelegd. In sommige gevallen kan het verstandig zijn om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde cbr keuring, ook wel het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid genoemd. Is door het CBR aan u een keuring opgelegd wegens het rijden onder invloed van alcohol? Lees dit artikel dan goed door?

Lees meer ›


CBR keuring drugs

Geplaatst op: 20 oktober 2013

De CBR keuring vanwege drugs wordt op andere gronden opgelegd dan die bij alcohol, en de CBR keuring zelf wijkt ook enigszins hiervan af. Het belangrijkste verschil is dat de CBR keuring ivm drugs ook kan worden opgelegd zonder dat is vastgesteld dat u onder invloed van drugs hebt gereden. Ook de voorbereiding van de keuring bij drugs wijkt iets af. Wilt u precies weten wat de CBR keuring ivm drugs inhoudt, lees dit artikel dan goed, en download onze informatiebrochure.

Voorwaarden CBR-keuring drugs

Het CBR kan slechts in een beperkt aantal gevallen iemand verplichten om een keuring ivm drugs te ondergaan. In de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011 is bepaald in welke gevallen het CBR iemand kan verplichten om mee te werken aan een CBR-keuring (onderzoek naar de rijgeschiktheid). Het gaat om de volgende gevallen:

a) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn; b) Indien u, als bestuurder, in het bezit was van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is; c) Indien u bij de politie bekend staat als gebruiker van drogerende stoffen; d) Indien u, als bestuurder, bent staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

Controleer altijd zorgvuldig of aan een van deze criteria is voldaan. Is dat niet het geval, raadpleeg dan een gespecialiseerde advocaat die namens u bezwaar kan aantekenen tegen de beslissing van het CBR waarbij de CBR keuring is opgelegd. De mogelijkheden om met succes bezwaar aan te tekenen zijn bij de CBR keuring wegens drugs echter beperkt, nu hiervoor niet altijd is vereist dat u als bestuurder bent aangehouden, en er minder vaak iets mis gaat bij een bloedonderzoek van het NFI.

Onderschat de CBR keuring niet

Veel van onze clienten dachten zonder problemen door de CBR keuring heen te kunnen komen, ook omdat zij van zichzelf wisten dat zij geen probleem met drugs hadden. Dit is echter een grote vergissing! In onze praktijk komen met name clienten die echt geen drugsprobleem hebben, hetgeen ook volgt uit de normale urinewaarden die tijdens de CBR keuring werden vastgesteld. Toch werd hun rijbewijs ongeldig verklaard. En waarom? Omdat zij “verkeerd” hebben geantwoord op de vele strikvragen die tijdens de CBR keuring worden gesteld.

Strikvragen CBR keuring drugs

Tijdens de CBR keuring bij de psychiater moet u ook een groot aantal vragen beantwoorden over uw drugsgebruik in het algemeen en het drugsgebruik op de dag dat u was aangehouden. Dit vraaggesprek bevat een groot aantal strikvragen. Wanneer u deze “verkeerd” beantwoordt, zou dat tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Wij zullen u een voorbeeld geven van zo’n strikvraag.

Tijdens iedere keuring krijgt u de vraag of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust u rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Informatiebrochure CBR keuring drugs

Voor de CBR keuring ivm drugs hebben wij een speciale informatiebrochure ontwikkeld waarin alle aspecten en vragen die tijdens de CBR keuring aan de orde zullen komen worden behandeld. Wanneer u deze informatiebrochure downloadt, weet u zeker dat u goed voorbereidt de CBR keuring ingaat, en vergroot u uw kansen om zonder problemen door het CBR onderzoek te komen, en uw rijbewijs terug te krijgen of te behouden.  ben voorbereid op het onderzoek!


Inhoud CBR keuring

Geplaatst op: 20 oktober 2013

De CBR keuring kan worden opgelegd na rijden onder invloed van alcohol of drugs. Daarnaast kan ook om medische of psychiatrische redenen een CBR keuring worden opgelegd. Uiteraard verschilt de inhoud van de CBR keuring wegens alcohol of drugs ten opzichte van de medische CBR keuringen. Op de medische CBR keuringen kunt u zich helaas niet of nauwelijks voorbereiden. Dit is anders bij de CBR keuring wegens alcohol of drugs. Wij zullen daarom op deze CBR keuringen nader inhoudelijk ingaan.

De CBR keuring omvat vier onderdelen:

 1. Bloedonderzoek
 2. Lichamelijke keuring
 3. Psychiatrische keuring
 4. Vraaggesprek

Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van de CBR keuring inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.


 

Bloedonderzoek CBR keuring

Onderdeel van de CBR keuring is een bloedonderzoek dat u verplicht moet ondergaan. In het ziekenhuis of net voor de CBR keuring wordt er door een arts bloed van u afgenomen, en onderzocht. Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van verhoogde waarden die duiden op overmatig alcoholgebruik. Het gaat om de volgende bloedwaarden:

 1. ASAT/ALAT
 2. GAMMA-GT (GGT)
 3. %CDT
 4. MCV (mean corpusculair volume)

Wanneer u de laatste tijd regelmatig alcohol hebt gedronken, kan dit tijdens de CBR keuring blijken uit het bloedonderzoek. Dit kan leiden tot een ongeldig verklaring van uw rijbewijs. In de informatiebrochure leggen wij per bloedwaarde uit wat deze inhoudt, waarop wordt getest, en wat eventuele andere oorzaken kunnen zijn voor verhoogde bloedwaarden. Ook geven wij advies hoe u er zeker van kunt zijn dat uw bloedwaarden normaal zijn tijdens de CBR keuring.

> Meer informatie CBR-Bloedonderzoek

Lichamelijke keuring

De lichamelijke keuring omvat niet meer dan een visuele beoordeling door de keurend arts. De arts let op lichamelijke aanwijzingen voor overmatig alcoholgebruik, zoals een alcohollucht en trilling van de handen. Voor een overzicht van alle lichamelijke kenmerken die voor een artskunnen wijzen op alcoholmisbruik, dient u de informatiebrochure te lezen.

Psychiatrische keuring (CBR)

Tijdens de CBR psychiatrische keuring wordt met name gekeken of er bij u sprake is van psychiatrische stoornissen, waarbij ook alcoholverslaving in de vorm van afhankelijkheid of misbruik van alcohol als psychiatrische stoornis heeft te gelden. In de praktijk betekent dit dat u hooguit enkele minuten een psychiater ziet die een gesprekje met u heeft. De rest van het onderzoek (de anamnese; het vraaggesprek) wordt vaak door een assistent-arts gedaan. Tijdens de psychiatrische keuring zal met name gekeken worden of u er verzorgd uitziet, hoe u vragen beantwoordt, en of u een psychiatrisch verleden hebt.

Vraaggesprek

Het vraaggesprek vormt het laatste onderdeel van de CBR keuring. Hoewel juist dit onderdeel het beste valt voor te bereiden, gaat het in de meeste gevallen op vraaggesprek fout. Dit komt met name door de vele strikvragen en valkuilen die onderdeel uitmaken van de CBR keuring. .
Tijdens de CBR keuring krijgt u veel vragen over uw alcoholgebruik op de dag van aanhouding, uw algemene alcoholgebruik, en uw algeheel functioneren. Via deze vragen probeert beoordeelt men of er sprake is van alcoholtolerantie, onthoudingsverschijnselen, sociaal disfunctioneren, etc. Wanneer iemand als alcoholmisbruiker door de psychiater van het CBR wordt aangemerkt, komt dit meestal doordat de vragen tijdens de CBR keuring niet goed zijn beantwoord. Onze clienten zijn dan getuind in een of meerdere van de strikvragen. En dan zijn de gevolgen groot: u bent uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt. Wees daarom voorzichtig, bereid u goed voor, en download de informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”


Voorbereiden op CBR keuring na eigen verklaring

Geplaatst op: 20 oktober 2013

Als u niet door het eerste onderzoek van het CBR bent gekomen, kunt u na een recidivevrije periode van een jaar opnieuw proberen om uw rijbewijs terug te krijgen via de eigen verklaringsprocedure. U moet dan opnieuw een onderzoek ondergaan bij de psychiater. Wilt u er zeker van zijn om dit keer wel het rijbewijs terug te krijgen, dan adviseren wij u goed op dit onderzoek voor te bereiden. Bestel onze zeer uitgebreide informatiebrochure en voorkom dat u opnieuw fouten maakt tijdens het onderzoek.

Strikvragen CBR-keuring

De CBR keuring bestaat ook uit een vraaggesprek waarbij u verschillende strikvragen krijgt. Wanneer u zich niet goed voorbereidt op deze vragen, is de kans groot dat u als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en dat u uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt bent, met de nodige ellende en kosten van dien.

Een voorbeeld van zo’n strikvraag is de vraag de vraag terug of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust uw rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Een andere strikvraag is of u uzelf tot rijden in staat achtte. De meeste clienten zijn geneigd om hun gedrag goed te praten, en beantwoorden de vraag met “ja”. Waarom zijn ze anders in de auto gestapt, wanneer ze niet tot rijden in staat waren? Wanneer u de vraag echter met “ja” beantwoordt, levert dit een vermoeden voor alcoholtolerantie op, en kunt u op basis hiervan als alcoholmisbruiker worden aangemerkt.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van de vele strikvragen tijdens de CBR keuring. Het zou erg zuur zijn wanneer u enkel vanwege dit soort strikvragen uw rijbewijs voor minimaal een jaar kwijt zou raken.

Informatiebrochure CBR keuring

En dit is nog slechts een voorbeeld van de vele strikvragen die de CBR keuring kent. Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure ontwikkeld, waarin alle vragen uitgebreid door ons worden beschreven en geanalyseerd. In de brochure wordt uitgelegd welke vragen worden gesteld, en met welke bedoeling die vragen worden gesteld, zodat voorkomen wordt dat u in een van de strikvragen tuint.

De informatiebrochure kunt u downloaden via de website www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. Wanneer u deze informatiebrochure goed doorleest, vergroot u uw kans om zonder problemen door de CBR keuring heen te komen, en uw rijbewijs terug te krijgen of te behouden.

 


CBR keuring door psychiater

Geplaatst op: 20 oktober 2013

De CBR keuring alcohol of drugs moet worden verricht door een psychiater. Dit is een wettelijk vereiste. Wanneer de psychiater niet bij de CBR keuring betrokken is geweest leidt dit tot een ongeldige keuring, en mag het keuringsrapport niet gebruikt worden om het rijbewijs ongeldig te laten verklaren.

CBR Keuring

De CBR keuring, oftewel het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid bestaat uit vier onderdelen. U krijgt een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek, een psychiatrisch onderzoek en een vraaaggesprek (de anamnese). In de prakrijk komt het vaak voor dat het bloedonderzoek al eerder heeft plaatsgevonden, maar soms wordt het bloedonderzoek gedaan door een arts tijdens de keuring zelf. Ook het lichamelijk onderzoek en het vraaggesprek wordt meestal gedaan door een arts. Alleen het psychiatrisch onderzoek moet echt door een psychiater te worden gedaan.

Psychiater

Tijdens de CBR keuring komt dan even kort de psychiater de onderzoekskamer binnen en stelt wat vragen. Het psychiatrisch onderzoek duurt hooguit enkele minuten. In de jurisprudentie is het meermaals uitgemaakt dat het voldoende is wanneer de psychiater slechts enkele minuten bij het onderzoek betrokken is geweest. Let er echter altijd wel op of u de psychiater hebt gezien. Vraag desnoods aan de persoon die het onderzoek afneemt of hij en psychiater is. Heeft u geen psychiater gezien, dan levert dit een goede bezwaargrond op bij een negatieve uitslag.

 Psychiatrische keuring

Wilt u meer informatie over de psychiatrische keuring, of over de overige onderdelen van de CBR keuring, lees dan ons artikel over de inhoud van de CBR keuring, of bestel onze informatiebrochure.

 


Informatie CBR-keuring

Geplaatst op: 03 november 2013

Wanneer u op zoek bent naar informatie over de CBR-keuring, adviseren wij u om onze uitgebreide informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” te bestellen. De informatiebrochure geeft u alle informatie over de CBR-keuring, zodat u volledig bent voorbereid op alle onderzoeken, en in het bijzonder op de vele (strik)vragen die tijdens de CBR-keuring aan u gesteld zullen worden.

Inhoud CBR-keuring

De informatiebrochure bereidt u voor op alle onderdelen van de CBR-keuring. U zult precies weten welke keuringen u krijgt, en wat u te wachten staat. Tijdens de CBR-keuring krijgt u de volgende onderzoeken:

 • Bloedonderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Vraaggesprek

Wat veel mensen niet weten is dat u zich goed kunt voorbereiden op de CBR-keuring. Zo leggen wij in de informatiebrochure uit waarnaar gekeken zal worden tijdens het lichamelijk onderzoek, en het bloedonderzoek, en hoe u kunt voorkomen dat u als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt.
In de informatiebrochure staan we uitgebreid stil bij het vraaggesprek, nu juist dit onderdeel het grootste struikelblok vormt voor onze clienten. Alle vragen die u tijdens de CBR-keuring zult krijgen, worden behandeld in de informatiebrochure. Wij geven niet alleen aan welke vragen er worden gesteld, maar wij leggen u ook uit waarom bepaalde vragen worden gesteld, en wat de gevolgen zijn van de antwoorden die u hierop kunt geven. Wanneer u weet met welke bedoeling de vragen worden gesteld, bent u volledig voorbereid op de CBR-keuring, waardoor u kunt voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en uw rijbewijs daarom ongeldig zou worden verklaard.

Meer informatie inhoud CBR-keuring >

Waarom informatiebrochure?

De informatiebrochure hebben wij opgesteld omdat wij merkten dat veel van onze clienten volkomen ten onrechte als alcoholmisbruiker werden aangemerkt. Wij zijn er niet op tegen dat werkelijke alcoholmisbruikers uit het verkeer worden geweerd door hun rijbewijs af te maken, maar het is niet terecht wanneer het rijbewijs op onjuiste gronden ongeldig wordt verklaard omdat iemand de vragen van de psychiater wellicht iets “verkeerd” heeft beantwoord omdat hij de strekking van de vragen niet begrijpt.

In onze praktijk zagen we steeds meer clienten die een voor een in de vele strikvragen van de CBR-keuring tuinden. De clienten waren vervolgens veel geld kwijt aan een tweede onderzoek, het indienen van bezwaar en beroep, maar moesten ook enkele maanden het rijbewijs missen hetgeen vaak ook financiele schade en veel frustaties tot gevolg had. Wij meenden dat dit ook anders moest kunnen. Onze eigen clienten bereidden wij al zelf voor wanneer zij bij ons op kantoor kwamen, maar hierin ging teveel tijd zitten, waardoor wij niet meer aan onze normale werkzaamheden toekwamen. Bovendien kostte dit onze clienten ook veel geld.

Wij hebben daarom een informatiebrochure ontwikkeld waardoor wij op een eenvoudige manier veel meer clienten kunnen waarschuwen voor de vele valkuilen die zij tijdens de CBR-keuring tegen zullen komen. Iedereen die de informatiebrochure goed bestudeert, heeft een zeer grote kans om door de CBR-keuring heen te komen. Maar liefst 90% van onze klanten slaagt voor de CBR-keuring, dankzij onze informatiebrochure.

De informatiebrochure biedt u een volledige voorbereiding op alle onderdelen van de CBR-keuring. In de informatiebrochure staan we uitgebreid stil bij het vraaggesprek, nu juist dit onderdeel het grootste struikelblok vormt voor onze clienten. Alle vragen die u tijdens de CBR-keuring zult krijgen, worden behandeld in de informatiebrochure. Wij geven niet alleen aan welke vragen er worden gesteld, maar wij leggen u ook uit waarom bepaalde vragen worden gesteld, en wat de gevolgen zijn van de antwoorden die u hierop kunt geven. Wanneer u weet met welke bedoeling de vragen worden gesteld, bent u volledig voorbereid op de CBR-keuring, waardoor u kunt voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt, en uw rijbewijs daarom ongeldig zou worden verklaard.

En voor de volledigheid bieden wij bovendien bij uw bestelling een gratis adviesgesprek van maximaal 15 minuten aan, voor het geval u nog vragen hebt naar aanleiding van het lezen van de informatiebrochure. Wij zorgen er voor dat u volledig bent voorbereid op de CBR-keuring!

Informatiebrochure “onderzoek naar de rijgeschiktheid” bestellen >


Keuring door psychiater na alcoholslotprogramma (ASP)

Geplaatst op: 26 september 2016

Deelnemers aan het alcoholslotprogramma hebben allemaal een brief ontvangen dat het alcoholslotprogramma wordt beeindigd en dat zij dienen deel te nemen aan een keuring door een psychiater. Alleen na deze keuring door de psychiater kunt u het rijbewijs weer terugkrijgen. Het zijn geen eenvoudige keuringen! Alleen met een gedegen voorbereiding hebt u een goede kans om door de keuring te komen. Wij hebben een speciale informatiebrochure ontwikkeld om clienten uit te leggen waar de valkuilen en strikvragen zitten bij deze keuring zodat voorkomen wordt dat u ongeschikt wordt verklaard.

Keuring door psychiater

Wat moet u zich voorstellen bij een ‘keuring door psychiater’. Dit is een veelgestelde vraag. De keuring bestaat in feite uit vier onderdelen:

1. een bloedonderzoek
2. een lichamelijk onderzoek
3. een psychiatrisch onderzoek
4. een vraaggesprek (de anamnese)

Met name voor dit laatste onderdeel moet u als keurling goed oppassen. De keuring bij de psychiater van het CBR bevat veel strikvragen en valkuilen. Een verkeerd antwoord kan al betekenen dat uw rijbewijs (opnieuw) voor minimaal een jaar ongeldig wordt verklaard. Neem daarom geen risico.

Informatiebrochure tbv keuring door psychiater

Wij hebben een speciale informatiebrochure ontwikkeld voor de keuring door de psychiater in het kader van de eigen verklaringsprocedure. Bestel deze informatiebrochure direct en bereid u goed voor op de keuring. Alleen met een gedegen voorbereiding hebt u een goede kans om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen of te behouden. U moet kiezen voor de brochure ‘alcohol’

> informatiebrochure eigen verklaringsprocedure


Uzelf goed voorbereiden op het onderzoek?
Ontvang direct onze informatiebrochure in uw mailbox
Bestel brochure